PRIVACYVERKLARING

Ambrex Groep BV hechten veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van haar website.
Daarom willen wij u duidelijk informeren over onze voorzorgen en maatregelen bij de behandeling van persoonlijke gegevens.
Ambrex Groep BV behandelen en beveiligen de persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van haar websites steeds op een zorgvuldige wijze.
Ambrex Groep BV stellen hun beleid voor de bescherming van uw persoonsgegevens in regel met de wetsbepalingen in België en de Europese Unie.
Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de algemene gegevens beschermings verordening (AVG), privacywet, de wet ter bescherming van de privacy, persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, de telecommunicatiewet, en overige privacyregelgeving.

Uw persoonsgegevens worden door Ambrex Groep BV en architect-deskundige Jan Pauwels verwerkt voor dossierbeheer, dossier-gebonden correspondentie en dossier-gebonden facturatie (geen reclame of marketing), en dit uitsluitend in verband met de opdracht als architect-deskundige.

Via jan@ambrex.be of jan@ambrex-architectuur.be kan u altijd vragen welke gegevens over u verwerkt worden en ze laten verbeteren of laten wissen, of vragen om ze over te dragen.
Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking wordt u op aanvraag toegestuurd.
Als u het niet eens bent met de manier waarop uw gegevens verwerkt worden, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine computerbestanden die door onze servers verzonden worden en die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze cookies bevatten informatie die alleen door ons kan worden ontcijferd en alleen wanneer u de website bezoekt. Als u onze website bezoekt, kunnen wij dus informatie op uw computer opslaan. Deze cookies zijn er zodat u gemakkelijk kan navigeren op onze site.

U bent steeds vrij om de installatie van deze cookies te weigeren door de opties van uw navigatiesoftware op het web te wijzigen. Met uw internetbrowser kan u cookies van uw harde schijf verwijderen, blokkeren, of gewaarschuwd worden alvorens een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over deze functies verwijzen wij u naar de instructies op het helpscherm bij de instellingen van uw browser.